24 kwi

6 rzeczy, które powinieneŠ› wiedzieć o mieszkaŠ„cach Kordoby przed przyjazdem tu na Erasmusa

 

Zamierzasz przyjechać na swego Erasmusa do Kordoby, to bÄ™dzie tylko kilka miesiÄ™cy, ale jesteŠ›my pewni, Š¼e to wystarczajÄ…co duŠ¼o czasu abyŠ› potwierdziŠ‚ wszystko co od nas usŠ‚yszysz w dalszej czÄ™Š›ci tego artykuŠ‚u. JesteŠ›my przekonani, Š¼e z czasem siÄ™ do tego przyzwyczaisz, ale nie ma teŠ¼ nic w tym zŠ‚ego, jeŠ›li powiemy Ci takŠ¼e o specyfice ludzi  z którymi bÄ™dziesz dzielić swój kÄ…t podczas Erasmusa i od których, czasem bez Š›wiadomoŠ›ci, bÄ™dziesz naŠ›ladowaŠ‚ wiele zachowaŠ„ J

 

  1. JÄ™zyk, którym posŠ‚ugujÄ… siÄ™ mieszkaŠ„cy Kordoby jest charakterystyczny

MoŠ¼e znasz hiszpaŠ„ski przed przyjazdem do Kordoby na Erasmusa lub jedynie poznaŠ‚eŠ› wyraŠ¼enia, które rozwiÄ…Š¼Ä… typowe problemy pierwszych dni pobytu („gdzie jest autobus”, „dwa piwa poproszÄ™”, „jesteŠ› przystojny/piÄ™kna”), w obu przypadkach trochÄ™ Ci siÄ™ to przyda gdy tu dotrzesz. JuŠ¼ teraz moŠ¼emy Ci powiedzieć Š¼e jÄ™zyk andaluzyjski jest dialektem i to bardziej skomplikowanym do zrozumienia niŠ¼ jÄ™zyk hiszpaŠ„ski. To, czego prawdopodobnie nie wiesz jest to, iŠ¼ dialekt kordobaŠ„ski jest jeszcze gorszy. Ale nie martw siÄ™, KordobaŠ„czycy sÄ… bardzo otwarci i Š¼yczliwi, i dokŠ‚adnie wiedzÄ…, Š¼e moŠ¼e być to trochÄ™ skomplikowane dla obcokrajowca, aby rozumieć ich akcent, wiÄ™c nie bÄ™dzie problemu gdy zapytasz o coŠ› w razie potrzeby drugi raz.  JeŠ›li czegoŠ› nie zrozumiesz, wiÄ™kszoŠ›Ä‡ ludzi Ci to powtórzy tak, by byŠ‚o to dla Ciebie mniej wiÄ™cej jasne.

 

erasmus-kordoba

 

 

  1. Niedziele nie istniejÄ…

Chcemy CiÄ™ przed tym ostrzec wczeŠ›niej- niedziele nie sÄ… jakimkolwiek innymi dniami. Wiele z Was przyjeŠ¼dŠ¼a tu z wielkich miast, z o wiele wiÄ™kszÄ… iloŠ›ciÄ… mieszkaŠ„ców niŠ¼ Kordoba bÄ™dzie kiedykolwiek miaŠ‚a. Z tego wzglÄ™du być moŠ¼e zdziwi Was to, Š¼e w niedzielÄ™ praktycznie nic nie jest otwarte, i mówiÄ…c „nic” mamy na myŠ›li dokŠ‚adnie NIC (oczywiŠ›cie z wyjÄ…tkiem barów). W niedzielÄ™ bardzo trudno jest znaleŠºÄ‡ czynny supermarket, kiosk lub zwykŠ‚y sklep. Z tego wzglÄ™du lepiej bÄ™dzie jeŠ›li zrobisz zakupy w sobotÄ™ wieczorem, tak byŠ› mógŠ‚ w niedzielÄ™ zostać w domu i cieszyć siÄ™ typowÄ…, po-imprezowÄ… niedzielÄ… na Erasmusie.

erasmus-kordoba

 

  1. KordobaŠ„czycy nie jedzÄ… o tej samej porze co Ty

To siÄ™ dzieje w caŠ‚ej Hiszpanii, nie tylko w Kordobie- godziny jedzenia posiŠ‚ków róŠ¼niÄ… siÄ™ od tych europejskich. W Hiszpanii godzina 12:00 jest idealna aby zjeŠ›Ä‡ drugie Š›niadanie (lub jeŠ›li jest to sobota czy niedziela, nawet pierwsze).  W Kordobie zwykle je siÄ™ od godziny 14:30, a kolacjÄ™ póŠºniej niŠ¼ godzina 22:00. Ale nie martw siÄ™, tak szybko jak spÄ™dzisz tu na swym Erasmusie parÄ™ tygodni opanujesz to tak, iŠ¼ bÄ™dzie Ci siÄ™ wydawać to dziwne o jakich porach jadaŠ‚eŠ› przed przyjazdem do Kordoby.

erasmus-kordoba

 

  1. W poŠ‚owie maja Twoje Š¼ycie przemieni siÄ™ w czystÄ… imprezÄ™.

I to nie jest przesada. W Kordobie w maju i czÄ™Š›ci czerwca nie bÄ™dziesz mógŠ‚ siÄ™ powstrzymać. W rzeczywistoŠ›ci, nawet trochÄ™ wczeŠ›niej, bo pod koniec kwietnia, gdy rozpoczynajÄ… siÄ™ sŠ‚ynne degustacje wina. Chronologicznie- imprezy, które odbywajÄ… siÄ™ wtedy w Kordobie to: Las Catas de Vino, Las Cruces, Los Patios i ostatnia la Feria. Nie mówimy Ci tego, aby CiÄ™ przestraszyć, a wrÄ™cz przeciwnie, informujemy CiÄ™, abyŠ› przygotowaŠ‚ swoje ciaŠ‚o i zaoszczÄ™dziŠ‚ trochÄ™ energii na te dni, poniewaŠ¼ na pewno bÄ™dziesz jej potrzebowaŠ‚ :)

erasmus-kordoba

 

  1. Na Š›niadanie: oliwa, pomidory i szynka

W Kordobie, tak jak w kaŠ¼dym innym mieŠ›cie istnieje wiele opcji aby zjeŠ›Ä‡ Š›niadanie. Dla tych, którzy preferujÄ… sŠ‚odkoŠ›ci, albo churros; dla tych, którzy preferujÄ… tosty z masŠ‚em lub nawet dla tych, którzy nie jedzÄ… nic, pijÄ…c tylko kawÄ™. Ale nic z tych rzeczy nie bÄ™dzie smakować tak wspaniale jak w mieŠ›cie takim jak Kordoba, gdzie wiÄ™kszoŠ›Ä‡ barów serwuje znakomite tosty z oliwÄ…, pomidorami i co najwaŠ¼niejsze, kawaŠ‚kami suchej szynki, tzw. jamón serrano. To jest coŠ› typowego dla tego kraju, czego prawdopodobnie nie znajdziesz w Š¼adnym innym miejscu, a kiedy skoŠ„czysz swego Erasmusa na pewno bÄ™dziesz za tym tÄ™skniŠ‚.

desayuno-erasmus-cordoba

 

6. PunktualnoŠ›Ä‡ nie jest naszÄ… mocnÄ… stronÄ… To juŠ¼ ostatnia rzecz, ale nie mniej waŠ¼na: Nie jesteŠ›my punktualni i nie jest to tajemnicÄ…. JeŠ›li jakiŠ› mieszkaniec Kordoby spotyka siÄ™ z TobÄ… o 17 weŠº pod uwagÄ™, Š¼e tak naprawdÄ™ ma na myŠ›li 17:10, a okoŠ‚o 17:30 wyŠ›le Tobie wiadomoŠ›Ä‡ na WhatsApp’ie by Ci powiedzieć, Š¼e jeszcze tylko 5 minut. Ale niech CiÄ™ to nie zmyli, nie robimy tego przez zŠ‚e wychowanie, tylko mierzymy nasz czas inaczej. Lepiej Š¼ebyŠ› przybyŠ‚ tu uprzedzony i wziÄ…Š‚ to pod uwagÄ™ od pierwszego momentu- w ten sposób nie musisz czekać dŠ‚uŠ¼ej niŠ¼ póŠ‚ godziny na swoich pierwszych wypadach z lokalnymi mieszkaŠ„cami.

puntual-erasmus-cordoba

 

I zaufaj nam…

ultimo-gif-erasmus-cordoba

 

related posts

add a comment