17 cze

Campus de Rabanales Cordoba

Campus de Rabanales: Campus poŠ‚oŠ¼ony jest poza miastem, ale bez problemu dostaniesz siÄ™ tam pociÄ…giem lub autobusem linii E. To miejsce przypomina campusy z amerykaŠ„skich filmów, o ogromnej powierzchni z mnóstwem zieleni i duŠ¼ymi klasami. Na Rabanales moŠ¼esz studiować wiÄ™kszoŠ›Ä‡ kierunków Š›cisŠ‚ych: weterynariÄ™, fizykÄ™, chemiÄ™, nauki o Š›rodowisku i biologiÄ™, a takŠ¼e kilka kierunków inŠ¼ynierskich takich jak : inŠ¼ynieria rolnicza, inŠ¼ynieria elektryczna, inŠ¼ynieria przemysŠ‚owa, inŠ¼ynieria mechaniczna czy inŠ¼ynieria informatyczna. Weterynaria i inŠ¼ynieria rolnicza to jedne z najlepszych kierunków w caŠ‚ej Europie. JeŠ¼eli jesteŠ› studentem jednego z tych kierunków, a jeszcze nie wybraŠ‚eŠ› miejsca do którego chciaŠ‚byŠ› pojechać podczas swojego Erasmusa, masz juŠ¼ kolejny powód, aby zdecydować siÄ™ na CordobÄ™.
JeŠ›li juŠ¼ wiesz gdzie dokŠ‚adnie znajduje siÄ™ Twój wydziaŠ‚ – najwyŠ¼szy czas poszukać wygodnego mieszkania w pobliŠ¼u. Somos Erasmus na pewno dopasuje idealnie jego lokalizacjÄ™ do Twoich potrzeb- dlatego wŠ‚aŠ›nie nie zwlekaj i skontaktuj siÄ™ z nami!

related posts

add a comment