10 maj

Przewodnik turystyczny po Kordobie

Uwaga Erasmusi! BARDZO zalecamy Wam zapoznanie siÄ™ z naszym „Przewodnikiem Erasmusa po Kordobie”. Znajdziecie w nim wszystkie przydatne informacje, których kaŠ¼dy Erasmus potrzebuje aby cieszyć siÄ™ i wykorzystać to...

28 kwi

UWAGA OSZUSTWO: Nie dawaj pieniÄ™dzy Š¼adnemu technikowi od gazu czy elektrycznoŠ›ci

TytuŠ‚ moŠ¼e wydawać siÄ™ niepokojÄ…cy lub być moŠ¼e trochÄ™ jak porada mamy, ale nie bez powodu. KaŠ¼dego roku na poczÄ…tku roku szkolnego wychodzÄ… na ulicÄ™ typowi oszuŠ›ci, którzy wykorzystujÄ…...

26 kwi

Lista przedmiotów UCO (do Learning Agreement)

Wydaje siÄ™, Š¼e Wasze uczelnie macierzyste juŠ¼ zakomunikowaŠ‚y Wam przyznanie stypendium i jesteŠ›cie w fazie wypeŠ‚niania Learning Agreement z przedmiotami na które bÄ™dziecie uczÄ™szczać na Waszym Erasmusie w Kordobie....

26 kwi

JakÄ… sieć komórkowÄ… wybrać na mój Erasmusowy rok w Kordobie?

JednÄ… z gŠ‚ównych komplikacji podczas rozpoczÄ™cia Waszego doŠ›wiadczenia na Erasmusie w Kordobie jest znalezienie sieci komórkowej, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom (jesteŠ›cie atakowani myŠ›lÄ… ile wiadomoŠ›ci na Whatsappie Wam...

25 kwi

RozkŠ‚ad jazdy pociÄ…gów z Kordoby do Rabanales

Jest to najszybsza i najwygodniejsza opcja dla tych Erasmusów, którzy studiujecie w Rabanales, a takŠ¼e Š¼yjecie w dzielnicy Ciudad Jardín lub w sÄ…siedztwie dworca kolejowego w Kordobie. IstniejÄ… pociÄ…gi...

25 kwi

Jak dotrzeć na wydziaŠ‚

Campus Rabanales: Campus znajduje siÄ™ poza miastem, studenci dojeŠ¼dŠ¼ajÄ… pociÄ…giem lub autobusem. Facultad de Filosofía y Letras: jeŠ¼eli mieszkasz w Ciudad Jardin albo w centrum, najŠ‚atwiej bÄ™dzie dotrzeć na wydziaŠ‚ spacerem, poniewaŠ¼ znajduje...

24 kwi

Poruszanie siÄ™ po Cordobie

PIESZO: Cordoba to Š›redniej wielkoŠ›ci miasto, idealne dla studenta z Erasmusa. JeŠ¼eli mieszkasz w centrum albo w okolicy (np. w studenckiej dzielnicy “Ciudad Jardin”) nie potrzebujesz publicznego transportu- wszÄ™dzie moŠ¼esz dotrzeć...

24 kwi

Jaką dzielnicę wybrać na Twego Erasmusa w Kordobie

Jak w kaŠ¼dym innym mieŠ›cie, Kordoba jest podzielona na róŠ¼ne dzielnice lub rejony posiadajÄ…ce zróŠ¼nicowane cechy i poŠ‚Ä…czenia. Normalne jest myŠ›lenie, Š¼e najwygodniej jest Š¼yć w dzielnicy najbliŠ¼ej Twego...

24 kwi

Mapa Kordoby

Ten link moŠ¼e okazać siÄ™ bardzo przydatny wszystkim Erasmusom zwŠ‚aszcza w ciÄ…gu pierwszych kilku dni. Po prostu klikajÄ…c tutaj otworzy Wam siÄ™ plan Kordoby… gotowy do wydruku!   JeŠ›li...

24 kwi

Jestem na Erasmusie w Kordobie, jak dojechać na mój wydziaŠ‚ i innych interesujÄ…cych miejsc?

MoŠ¼esz mieszkać w Kordobie juŠ¼ kilka miesiÄ™cy bÄ…dŠº dopiero rozpoczynasz tu swój pobyt, ale ten artykuŠ‚ moŠ¼e być Ci bardzo pomocny. Z pewnoŠ›ciÄ… zastanawiaŠ‚eŠ› siÄ™ wiele razy jak dojechać...

© Copyright 2015 by OceanThemes. All Rights Reserved.