26 kwi

Lista przedmiotów UCO (do Learning Agreement)

Wydaje siÄ™, Š¼e Wasze uczelnie macierzyste juŠ¼ zakomunikowaŠ‚y Wam przyznanie stypendium i jesteŠ›cie w fazie wypeŠ‚niania Learning Agreement z przedmiotami na które bÄ™dziecie uczÄ™szczać na Waszym Erasmusie w Kordobie....

25 kwi

RozkŠ‚ad jazdy pociÄ…gów z Kordoby do Rabanales

Jest to najszybsza i najwygodniejsza opcja dla tych Erasmusów, którzy studiujecie w Rabanales, a takŠ¼e Š¼yjecie w dzielnicy Ciudad Jardín lub w sÄ…siedztwie dworca kolejowego w Kordobie. IstniejÄ… pociÄ…gi...

25 kwi

Jak dotrzeć na wydziaŠ‚

Campus Rabanales: Campus znajduje siÄ™ poza miastem, studenci dojeŠ¼dŠ¼ajÄ… pociÄ…giem lub autobusem. Facultad de Filosofía y Letras: jeŠ¼eli mieszkasz w Ciudad Jardin albo w centrum, najŠ‚atwiej bÄ™dzie dotrzeć na wydziaŠ‚ spacerem, poniewaŠ¼ znajduje...

24 kwi

Jestem na Erasmusie w Kordobie, jak dojechać na mój wydziaŠ‚ i innych interesujÄ…cych miejsc?

MoŠ¼esz mieszkać w Kordobie juŠ¼ kilka miesiÄ™cy bÄ…dŠº dopiero rozpoczynasz tu swój pobyt, ale ten artykuŠ‚ moŠ¼e być Ci bardzo pomocny. Z pewnoŠ›ciÄ… zastanawiaŠ‚eŠ› siÄ™ wiele razy jak dojechać...

24 kwi

RozkŠ‚ad jazdy autobusów z Kordoby do Rabanales

Dla wszystkich Was, którzy studiujecie na Rabanales i zdecydujecie siÄ™ na autobus jako Š›rodek transportu z Kordoby, musicie wiedzieć Š¼e istniejÄ… 2 linie autobusowe które tam jeŠ¼dŠ¼Ä…: Linia E:...

21 kwi

Plan i rozkŠ‚ad autobusów w Kordobie

Jak  juŠ¼ zapewne sprawdziliŠ›cie, Kordoba jest doŠ›Ä‡ duŠ¼ym miastem i istnieje wiele sytuacji w których musicie skorzystać z transportu publicznego podczas Waszego pobytu na Erasmusie. Autobus jest preferowanym Š›rodkiem...

17 cze

Universidad Loyola Andalucía Cordoba

Universidad Loyola Andalucía: Jest to uniwersytet prywatny, nie podlegajÄ…cy pod UCO. CzÄ™Š›Ä‡ z wydziaŠ‚ów znajduje siÄ™ w Cordobie, a czÄ™Š›Ä‡ w Sevilli. Uniwersytet bardzo czÄ™sto goŠ›ci Erasmusów, a takŠ¼e innych miÄ™dzynarodowych studentów np....

17 cze

Facultad de Ciencias del Trabajo

Facultad de Ciencias del Trabajo: WydziaŠ‚ ten znajduje siÄ™ niedaleko centrum miasta, w pobliŠ¼u Plaza de Colón i wieŠ¼y Malmuerta. Kierunki na tym wydziale to: turystyka, zarzÄ…dzanie pracÄ… i zasobami ludzkimi. JeŠ›li...

17 cze

Facultad de Ciencias de la Educación Cordoba

Facultad de Ciencias de la Educación: Jest poŠ‚oŠ¼ony w budynku poza miastem, do którego dojeŠ¼dŠ¼ajÄ… dwie linie: 2 i 5. Przystanki obu autobusów znajdujÄ… siÄ™ w pobliŠ¼u miejsc zamieszkaŠ‚ych przez studentów. Na...

17 cze

Facultad de Medicina y Enfermería

Facultad de Medicina y Enfermería: MedycynÄ™ moŠ¼esz studiować w budynku poŠ‚oŠ¼onym niedaleko Uniwersyteckiego Szpitala Reina Sofia- jednego z najnowoczeŠ›niejszych szpitali w caŠ‚ej Hiszpanii. Z tego powodu wielu studentów wybiera Uniwersytet w...

© Copyright 2015 by OceanThemes. All Rights Reserved.