10 maj

Wielki TydzieŠ„ czyli Semana Santa w Kordobie: ciekawostki i trasy

Jak juŠ¼ wiecie, Hiszpania wywodzi siÄ™ z tradycji katolickiej i z tego powodu Semana Santa, czyli Wielki TydzieŠ„ jest Š›wiÄ™tem wysoko cenionym w naszym kraju i oczywiŠ›cie w Kordobie....

10 maj

Przewodnik turystyczny po Kordobie

Uwaga Erasmusi! BARDZO zalecamy Wam zapoznanie siÄ™ z naszym „Przewodnikiem Erasmusa po Kordobie”. Znajdziecie w nim wszystkie przydatne informacje, których kaŠ¼dy Erasmus potrzebuje aby cieszyć siÄ™ i wykorzystać to...

04 maj

10 rzeczy, które potwierdzÄ…, Š¼e Kordoba jest najlepszym miastem na Twojego Erasmusa

RozpoczÄ™cie Erasmusowej przygody w nieznanym mieŠ›cie, w innym kraju i z ludŠºmi, których do tej pory nie znasz, moŠ¼e wydawać Ci siÄ™ na poczÄ…tku czymŠ› ryzykownym. JesteŠ›my pewni, Š¼e...

26 kwi

Lista przedmiotów UCO (do Learning Agreement)

Wydaje siÄ™, Š¼e Wasze uczelnie macierzyste juŠ¼ zakomunikowaŠ‚y Wam przyznanie stypendium i jesteŠ›cie w fazie wypeŠ‚niania Learning Agreement z przedmiotami na które bÄ™dziecie uczÄ™szczać na Waszym Erasmusie w Kordobie....

26 kwi

JakÄ… sieć komórkowÄ… wybrać na mój Erasmusowy rok w Kordobie?

JednÄ… z gŠ‚ównych komplikacji podczas rozpoczÄ™cia Waszego doŠ›wiadczenia na Erasmusie w Kordobie jest znalezienie sieci komórkowej, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom (jesteŠ›cie atakowani myŠ›lÄ… ile wiadomoŠ›ci na Whatsappie Wam...

25 kwi

RozkŠ‚ad jazdy pociÄ…gów z Kordoby do Rabanales

Jest to najszybsza i najwygodniejsza opcja dla tych Erasmusów, którzy studiujecie w Rabanales, a takŠ¼e Š¼yjecie w dzielnicy Ciudad Jardín lub w sÄ…siedztwie dworca kolejowego w Kordobie. IstniejÄ… pociÄ…gi...

25 kwi

Jak dotrzeć na wydziaŠ‚

Campus Rabanales: Campus znajduje siÄ™ poza miastem, studenci dojeŠ¼dŠ¼ajÄ… pociÄ…giem lub autobusem. Facultad de Filosofía y Letras: jeŠ¼eli mieszkasz w Ciudad Jardin albo w centrum, najŠ‚atwiej bÄ™dzie dotrzeć na wydziaŠ‚ spacerem, poniewaŠ¼ znajduje...

24 kwi

Jaką dzielnicę wybrać na Twego Erasmusa w Kordobie

Jak w kaŠ¼dym innym mieŠ›cie, Kordoba jest podzielona na róŠ¼ne dzielnice lub rejony posiadajÄ…ce zróŠ¼nicowane cechy i poŠ‚Ä…czenia. Normalne jest myŠ›lenie, Š¼e najwygodniej jest Š¼yć w dzielnicy najbliŠ¼ej Twego...

24 kwi

Godziny otwarcia muzeów i zabytków w Kordobie

Uwaga Erasmusi! Kolejno oferujemy Wam link z godzinami otwarcia i cennikiem muzeów i zabytków w Kordobie. Przygotowany przez Konsorcjum Turystyki w Kordobie i dostÄ™pny w czterech jÄ™zykach: hiszpaŠ„skim, angielskim,...

24 kwi

Mapa Kordoby

Ten link moŠ¼e okazać siÄ™ bardzo przydatny wszystkim Erasmusom zwŠ‚aszcza w ciÄ…gu pierwszych kilku dni. Po prostu klikajÄ…c tutaj otworzy Wam siÄ™ plan Kordoby… gotowy do wydruku!   JeŠ›li...

© Copyright 2015 by OceanThemes. All Rights Reserved.