04 maj

Jak przeŠ¼yć swój pierwszy KordobaŠ„ski Maj?

JesteŠ›my w punkcie rozpoczÄ™cia naszego sŠ‚ynnego kordobaŠ„skiego maja. Jak juŠ¼ wiecie na pierwszy odstrzaŠ‚ idzie Degustacja wina Montilla-Moriles, pod koniec kwietnia, która jak co roku, bÄ™dzie znajdować siÄ™ na...

04 maj

Depresja po maju w Kordobie? Tricki aby jÄ… przezwyciÄ™Š¼yć

WstaliŠ›cie z poczuciem wewnÄ™trznej pustki? Czy czujecie, Š¼e Wasz Erasmus w Kordobie juŠ¼ siÄ™ wyczerpuje? Nie martwcie siÄ™, jest to najnormalniejszÄ… rzeczÄ… na Š›wiecie po tak intensywnym miesiÄ…cu. Ten...

04 maj

10 rzeczy, które potwierdzÄ…, Š¼e Kordoba jest najlepszym miastem na Twojego Erasmusa

RozpoczÄ™cie Erasmusowej przygody w nieznanym mieŠ›cie, w innym kraju i z ludŠºmi, których do tej pory nie znasz, moŠ¼e wydawać Ci siÄ™ na poczÄ…tku czymŠ› ryzykownym. JesteŠ›my pewni, Š¼e...

16 cze

Styl Š¼ycia w Kordobie

Jako Š¼e w ciÄ…gu roku wiÄ™kszoŠ›Ä‡ dni to dni piÄ™kne i sŠ‚oneczne, ludzie z poŠ‚udniowej Hiszpanii uwielbiajÄ… spÄ™dzać mnóstwo czasu poza domem. Studenci z Erasmusa bardzo szybko adoptujÄ… zwyczaj spotykania siÄ™ na...

06 wrz

Maj w Cordobie

Maj: Czy istnieje lepszy czas na odwiedzenie Cordoby niŠ¼ maj? OdpowiedŠº brzmi: NIE! Cudowna pogoda, muzyka, imprezy, kwiaty- w tym miesiÄ…cu Cordoba staje siÄ™ miejscem nigdy niekoŠ„czÄ…cego siÄ™ Š›wiÄ™towania: Cata del...

© Copyright 2015 by OceanThemes. All Rights Reserved.