04 maj

Depresja po maju w Kordobie? Tricki aby jÄ… przezwyciÄ™Š¼yć

WstaliŠ›cie z poczuciem wewnÄ™trznej pustki? Czy czujecie, Š¼e Wasz Erasmus w Kordobie juŠ¼ siÄ™ wyczerpuje? Nie martwcie siÄ™, jest to najnormalniejszÄ… rzeczÄ… na Š›wiecie po tak intensywnym miesiÄ…cu. Ten miesiÄ…c skoŠ„czyliŠ›cie poznajÄ…c prawdÄ™, Š¼e nie ma nic wiÄ™cej niŠ¼ przeŠ¼ycie miesiÄ…ca od imprezy do imprezy, odkryliŠ›cie KordobÄ™, którÄ… nie znaliŠ›cie i taŠ„czyliŠ›cie jak szaleni. Aby przeŠ¼yć ten nowy etap, etap poŠ¼egnania, musicie trochÄ™ siÄ™ wysilić aby ten ostatni miesiÄ…c na Erasmusie w Kordobie byŠ‚ tak wspaniaŠ‚y, jak na to zasŠ‚ugujecie. Proponujemy Wam kilka tricków:

1.         PoŠ›więć czas na naukÄ™, ale nie rób tego sam, poszukaj dobrego towarzystwa w bibliotece. WaŠ¼ne jest, aby w Twojej grupie byŠ‚ ktoŠ›, kto nie jest Erasmusem, a przede wszystkim aby być w kontakcie z kimŠ› kto przeŠ¼yŠ‚ ten etap wiele razy. PójŠ›cie do biblioteki w grupie pozwala Ci na robienie przerw z przyjacióŠ‚mi z którymi byŠ‚eŠ› caŠ‚Ä… FeriÄ™, wiÄ™c przynajmniej moŠ¼esz zapamiÄ™tać walki tego miesiÄ…ca.

2.        PoŠ›więć czas na spacer po mieŠ›cie. Kordoba ma coŠ› relaksujÄ…cego, co jest niezrozumiaŠ‚e i czujesz to tylko kiedy spÄ™dzasz kilka straconych godzin w swoim historycznym centrum miasta. JesteŠ›cie juŠ¼ dŠ‚ugi czas na Erasmusie w Kordobie ale moŠ¼emy zaŠ‚oŠ¼yć siÄ™, Š¼e istniejÄ… zakÄ…tki, których jeszcze nie widzieliŠ›cie i zobaczycie je tylko jeŠ›li poŠ›wiÄ™cicie jeden dzieŠ„ aby zagubić siÄ™ w mieŠ›cie. Oprócz wywoŠ‚ywania wewnÄ™trznego spokoju, którego nie moŠ¼ecie wyjaŠ›nić, te przechadzki wywoŠ‚ajÄ… Wam ostatnie wspomnienia z naszego miasta, w jednej z najpiÄ™kniejszych pór roku, wioŠ›nie z kwiatami, pogodÄ… i wiecznymi wieczorami.

GIPHY Originals happy nature excited free GIF

3.        Zrób plany na te wakacje w którym uwzglÄ™dnisz wizytÄ™ któregoŠ› z przyjacióŠ‚, którego poznaŠ‚eŠ› w Kordobie. Nie zapomnijcie przeznaczyć chwil aby powrócić by ich zobaczyć. Dobrym sposobem aby przeŠ¼yć tÄ… po-majowÄ… depresjÄ™ jest zaplanowanie jakie bÄ™dÄ… Twoje wakacje dziÄ™ki tym miesiÄ…com na Erasmusie w Kordobie: odwiedzenie innych krajów, zaproszenie do swego domu kogoŠ› ze swoich nierozŠ‚Ä…cznych… w skrócie, zrób plany i wiÄ™cej planów, dziÄ™ki czemu uczucie melancholii bÄ™dzie mniejsze.

Alex Bedder hbo hug best friends reunion GIF

4.        PrzybliŠ¼ siÄ™ do ostatniej podróŠ¼y. Aby przeŠ¼yć tÄ… depresjÄ™ wskazane jest, aby wypeŠ‚nić czas masz wolny wycieczkami, wyjŠ›ciami i planami, a co lepsze plan aby wykorzystać weekend aby zaplanować ostatni wypad, moŠ¼e być to plaŠ¼a. To jest to, co CiÄ™ dotyka w tym czasie.

 love dance beach tall GIF

W skrócie, oprzyj siÄ™ na swoich przyjacioŠ‚ach, spÄ™dŠº czas spacerujÄ…c, skorzystaj z tego ostatniego miesiÄ…ca aby odkryć maŠ‚e szczegóŠ‚y, które uciekŠ‚y Ci w Kordobie i poŠ¼egnaj te miasto jak na to zasŠ‚uguje. Wiemy, Š¼e melancholia jest ciÄ™Š¼ka i po powrocie na nowo do swego kraju bÄ™dzie CiÄ™ kosztować trochÄ™ czasu aby siÄ™ dostosować ale pamiÄ™taj, Š¼e Kordoba zawsze tu bÄ™dzie i Š¼e w przyszŠ‚ym roku moŠ¼esz wrócić aby ponownie cieszyć siÄ™ kordobaŠ„skim majem :)

 

related posts

add a comment