11 maj

Erasmusi, jesteŠ›cie gotowi? Nadchodzi Maj w Kordobie!

Cata del vino i las Cruces rozpoczynajÄ… oczekiwany kordobaŠ„ski maj, znany z nie pozostawiania wolnego weekendu bez imprez. Od koŠ„ca kwietnia do koŠ„ca maja nie ma weekendu w Kordobie bez turystów, kwiatów, piwa, rebujitos, tradycyjnych strojów, taŠ„ców …

cata-vino-erasmus-cordoba

Po la Cata pod koniec kwietnia, montuje siÄ™ duŠ¼e krzyŠ¼e ozdobione kwiatami na róŠ¼nych placach i dziedziŠ„cach Kordoby, którym nie brakuje barów, gdzie moŠ¼na wypić piwo i zjeŠ›Ä‡ tapas. Poza muzykÄ… kaŠ¼dego z krzyŠ¼y, przez caŠ‚y dzieŠ„ organizuje siÄ™ pokazy Š›piewu i taŠ„ca, zazwyczaj flamenco- jedno przeŠ¼ycie wiÄ™cej, które powinniŠ›cie dodać do swojego Erasmusa w Kordobie.

cruces-erasmus-cordoba

ChociaŠ¼ jest zwykle wiÄ™cej niŠ¼ 50 krzyŠ¼y, naszymi ulubionymi krzyŠ¼ami sÄ… te z Cuesta del Bailío, Santa Marina, la Torre de la Malmuerta, la plaza de la Corredera, las Tendillas, San Hipólito, San Nicolás, la Trinidad  i z plaza del Cardenal Toledo, ale moŠ¼ecie sprawdzić plan KrzyŠ¼y w Kordobie 2017 Š¼eby odwiedzić wszystkie, które moŠ¼ecie. Muzyka z terenu krzyŠ¼y jest do 2 nad ranem, chociaŠ¼ impreza przedŠ‚uŠ¼a siÄ™ aŠ¼ do póŠºnej nocy w róŠ¼nych klubach w mieŠ›cie. W tym czasie równieŠ¼ ma miejsce tradycyjna Bitwa na Kwiaty, w której kilkanaŠ›cie karawanów ozdobionych kwiatami przemierza Paseo de la Victoria rzucajÄ…c kwiaty dla ludzi, którzy dostarczajÄ… je z powrotem do karety. Los Patios to kolejny waŠ¼ny festiwal w Kordobie, na który skŠ‚ada siÄ™ dekorowanie dziedziŠ„ców typowymi andaluzyjskimi doniczkami wypeŠ‚nionymi kwiatami. Radzimy Wam przejŠ›cie siÄ™ przez róŠ¼ne patios miasta, poniewaŠ¼ nie ma Š¼adnego turysty lub Erasmusa przyjeŠ¼dzajÄ…cego do Kordoby, który by ich nie odwiedziŠ‚.

patios-erasmus-cordoba

OstatniÄ…, ale nie mniej waŠ¼nÄ… jest Feria de Córdoba, która rozpoczyna siÄ™ przedostatni weekend maja i trwa do jego koŠ„ca. W ciÄ…gu póŠ‚torej tygodnia el Arenal jest wypeŠ‚niony straganami, które sÄ… jak maŠ‚e kluby, gdzie moŠ¼na wypić drinka i taŠ„czyć ze swymi przyjacióŠ‚mi z Erasmusa od popoŠ‚udnia do póŠºnej nocy. WstÄ™p jest wolny w wiÄ™kszoŠ›Ä‡ z nich, a gŠ‚ównym napojem jest Pilycrim- sŠ‚odkie biaŠ‚e wino, które pokochasz.

feria-erasmus-cordoba

Mamy nadziejÄ™, Š¼e jesteŠ›cie gotowi aby spÄ™dzić niezapomniany miesiÄ…c maj, bo to dopiero poczÄ…tek … cieszenia siÄ™ z Waszego Erasmusa w Kordobie!

related posts

add a comment