11 maj

Erasmusi, przygotujcie siÄ™ na ŠšwiÄ™to KrzyŠ¼y, czyli las Cruces de mayo w Kordobie

Rozpoczyna siÄ™ odliczanie aby cieszyć siÄ™ autentycznym kordobaŠ„skim majem! WiÄ™cej niŠ¼ jeden miesiÄ…c imprez na ulicach miasta, coŠ› nieodpartego dla kaŠ¼dego studenta, który odbywa swego Erasmusa w Kordobie.

Od koŠ„ca kwietnia do poczÄ…tku maja moŠ¼esz przemierzyć caŠ‚Ä… KordobÄ™ i cieszyć siÄ™ tradycyjnym Cruces de mayo na placach i ulicach, gdzie mieszkaŠ„cy i sÄ…siedzi umieszczajÄ… krzyŠ¼e ozdobione kwiatami, drÄ…Š¼kami z muzykÄ… i podniosŠ‚Ä… atmosferÄ… od poŠ‚udnia do 2 nad ranem, chociaŠ¼ impreza przedŠ‚uŠ¼a siÄ™ aŠ¼ do póŠºnej nocy w róŠ¼nych klubach w mieŠ›cie.

cruz-mayo-erasmus-cordoba

Naszymi ulubionymi krzyŠ¼ami sÄ… te z Cuesta del Bailío, Santa Marina, la Torre de la Malmuerta, la plaza de la Corredera, las Tendillas, San Hipólito, San Nicolás, la Trinidad  i z plaza del Cardenal Toledo, chociaŠ¼ jest wiÄ™cej niŠ¼ 50 krzyŠ¼y, których lokalizacje moŠ¼ecie sprawdzić na planie KrzyŠ¼y w Kordobie 2017 Š¼eby odwiedzić wszystkie, które moŠ¼ecie abyŠ›cie w roku, w którym jesteŠ›cie na Erasmusie w Kordobie korzystali jak najwiÄ™cej.

related posts

add a comment