17 cze

Facultad de Ciencias del Trabajo

Facultad de Ciencias del Trabajo: WydziaŠ‚ ten znajduje siÄ™ niedaleko centrum miasta, w pobliŠ¼u Plaza de Colón i wieŠ¼y Malmuerta. Kierunki na tym wydziale to: turystyka, zarzÄ…dzanie pracÄ… i zasobami ludzkimi.
JeŠ›li juŠ¼ wiesz gdzie dokŠ‚adnie znajduje siÄ™ Twój wydziaŠ‚ – najwyŠ¼szy czas poszukać wygodnego mieszkania w pobliŠ¼u. Somos Erasmus na pewno dopasuje idealnie jego lokalizacjÄ™ do Twoich potrzeb- dlatego wŠ‚aŠ›nie nie zwlekaj i skontaktuj siÄ™ z nami!

related posts

add a comment