24 kwi

Ile bÄ™dzie mnie kosztować Š¼ycie na Erasmusie w Kordobie

erasmus-kordoba

Jedno pytanie, które nasuwa siÄ™ nam wszystkim przed przeprowadzkÄ… do nowego miasta jest ile pieniÄ™dzy bÄ™dzie mnie kosztować mieszkanie tam. To zaleŠ¼y od wielu czynników i od Š¼ycia, które chcesz prowadzić w mieŠ›cie, jako Š¼e istniejÄ… ceny na kaŠ¼dy gust. JeŠ›li jesteŠ›cie Erasmusami najprawdopodobniej pieniÄ…dze spŠ‚ywajÄ… Wam trochÄ™ skromnie ale najlepsze w Kordobie jest to, Š¼e moŠ¼ecie spÄ™dzić tu rok bez wielkich strat, chociaŠ¼ bÄ™dÄ…c caŠ‚kowicie szczerymi, nie jest to takŠ¼e rok dobry na oszczÄ™dzanie :)

BÄ™dziecie mieli lepsze i gorsze miesiÄ…ce, ale Kordoba nie jest drogim miastem. Obliczmy ile pieniÄ™dzy miesiÄ™cznie potrzebujecie aby dotrwać do koŠ„ca miesiÄ…ca bez problemu, przynajmniej z podstawowymi wydatkami na Erasmusa.

KOSZTY Š»YCIA NA ERASMUSIE W KORDOBIE (za osobÄ™ w mieszkaniu dzielonym z 3 osobami):

erasmus-kordoba

  • WynajÄ™cie pokoju: pomiÄ™dzy 160 a 285 euro miesiÄ™cznie
  • MiesiÄ™czny rachunek za Š›wiatŠ‚o: miÄ™dzy 15 a 25 euro miesiÄ™cznie (zaleŠ¼y od miesiÄ…ca)
  • MiesiÄ™czny rachunek za wodÄ™: pomiÄ™dzy 10 a 15 euro miesiÄ™cznie
  • Internet: okoŠ‚o 12 euro miesiÄ™cznie
  • Butla z gazem: 5 euro (starcza na dwa tygodnie)
  • Rachunek za gaz ziemny (jeŠ›li posiadasz): pomiÄ™dzy 5 a 15 euro za miesiÄ…c
  • Karta doŠ‚adowania do telefonu: od 11 euro za miesiÄ…c

Na obecnÄ… chwilÄ™: pomiÄ™dzy 218 a 368 euro miesiÄ™cznie bez wliczonego transportu i jedzenia. KontynuujÄ…c, wskazujemy Wam ceny transportu i napojów w Kordobie. Kwota wydatków zaleŠ¼y od czÄ™stotliwoŠ›ci z jakÄ… bÄ™dziecie korzystać z autobusu lub ile wydacie na jedzenie, napoje, wyjŠ›cia i inne Erasmusowe wypady. AbyŠ›cie mieli wyobraŠ¼enie:

  • Bilet autobusowy: 1,30€ (bÄ…dŠº w przypadku Bonobusu: 0’73€)
  • Piwo lub napój: 1,20€
  • Kawa: 1,20€

Być moŠ¼e trzeba bÄ™dzie doliczyć okoŠ‚o 100 lub 200 euro wiÄ™cej za miesiÄ…c (wydatki pomiÄ™dzy 320€ a 560€), ale ta kwota nawet nie zbliŠ¼a siÄ™ jeszcze do Š›redniej któregokolwiek z miast europejskich i tak jak juŠ¼ powiedzieliŠ›my wczeŠ›niej: Kordoba jest tanim miastem. Teraz wyszczególnimy Wam wydatki nieco szerzej aby byŠ‚o dla Was jasne czego potrzebujecie podczas tego roku na Erasmusie.

Wydatek za wynajem: Zwykle dzieli siÄ™ mieszkanie z innymi osobami. BÄ™dziecie mieli o wiele bardziej peŠ‚niejsze doŠ›wiadczenie na Erasmusie i jest to najtaŠ„sza opcja. Cena moŠ¼e zaleŠ¼eć od obszaru bÄ…dŠº dzielnicy Kordoby, stanu mieszkania, wyposaŠ¼enia, rozmiaru pokoju i iloŠ›ci osób z którymi mieszkasz, ale nie powinna być wiÄ™ksza niŠ¼ 285 euro. Normalne jest pŠ‚acenie okoŠ‚o 200€ za miesiÄ…c bez wliczonych rachunków.

erasmus-kordoba

Transport: MoŠ¼ecie zajrzeć do sekcji „Transport, w której wyjaŠ›niliŠ›my Wam jakie sÄ… dostÄ™pne Š›rodki aby poruszać siÄ™ po Kordobie i ich ceny, chociaŠ¼ w wiÄ™kszoŠ›ci bÄ™dziecie przemieszczać siÄ™ na piechotÄ™. Kordoba nie jest duŠ¼a i odlegŠ‚oŠ›ci sÄ… krótkie, poza tym jeŠ›li wybierzecie dzielnicÄ™ w której majÄ… w zwyczaju mieszkać Erasmusi, np. Ciudad Jardín lub Vallellano, centrum bÄ™dzie praktycznie obok.

 

JeŠ›li kupicie bonobus w celu przemieszczania siÄ™ autobusem, moŠ¼ecie zaoszczÄ™dzić pieniÄ…dze. KupujÄ…c bilet po raz pierwszy musicie zapŠ‚acić 1 euro za kartÄ™ i pierwsze doŠ‚adowanie za minimum 5 euro. W miesiÄ…cu nie wydacie wiÄ™cej niŠ¼ 30€ za transport (kaŠ¼dy bilet pŠ‚acony z bonobusa kosztuje 0,70€)

erasmus-kordoba

Jedzenie: Jedzenie jest wydatkiem nieco skomplikowanym do obliczenia. Nie wszyscy jemy to samo, i oczywiŠ›cie, zaleŠ¼y teŠ¼ od tego gdzie i co kupujemy. W Kordobie znajduje siÄ™ „Lidl”, jeden z taŠ„szych, ale jest na obrzeŠ¼ach i prawdopodobnie nie posiadacie samochodu. NajlepszÄ… opcjÄ… jest supermarket „Día”, w którym znajdziecie dobrej jakoŠ›ci produkty i w dobrej cenie. Ššrednie wydatki dla Erasmusa mogÄ… wynosić pomiÄ™dzy 85 a 100 euro miesiÄ™cznie. WpŠ‚ywa na to znacznie czy lubicie gotować czy nie, jako Š¼e gotowe jedzenie zawsze jest bardziej drogie jak gdybyŠ›cie gotowali dla siebie samych.

Telefon: Niestety, Hiszpania jest jednym z krajów europejskich, w którym pŠ‚aci siÄ™ wiÄ™cej za telefoniÄ™ komórkowÄ… i mamy duŠ¼o firm, które oferujÄ… tÄ… usŠ‚ugÄ™ w naszym paŠ„stwie, chociaŠ¼ ceny znacznie siÄ™ od siebie nie róŠ¼niÄ…. NajtaŠ„szym operatorem komórkowym, który znaleŠºliŠ›my jest Yoigo, który oferuje dogodne warunki i dobrÄ… usŠ‚ugÄ™. NajtaŠ„sza jest karta pre-paid i w zaleŠ¼noŠ›ci od tego co chcecie moŠ¼ecie mieć za 8 euro miesiÄ™cznie, do których naleŠ¼y dodać sumÄ™ pieniÄ™dzy, które wydaliŠ›cie.

erasmus-kordoba

WyjŠ›cia na miasto: To naprawdÄ™ zaleŠ¼y od Was. Jak czÄ™sto w miesiÄ…cu wychodzicie? Ile chcecie wydać na kaŠ¼de wyjŠ›cie? Do jakich miejsc wychodzicie? Generalnie dyskoteki i puby w Kordobie sÄ… bezpŠ‚atne, chociaŠ¼ zawsze sÄ… miejsca, w których musicie zapŠ‚acić za wejŠ›cie, zazwyczaj w póŠºnych godzinach nocnych. Szklanka alkoholu zazwyczaj kosztuje okoŠ‚o 7€  na dyskotece i okoŠ‚o 5€  w barach, co w porównaniu z tym co siÄ™ pŠ‚aci w duŠ¼ych stolicach nie jest duŠ¼o. Piwo wydaje siÄ™ być najtaŠ„sze- okoŠ‚o 1,20 euro za maŠ‚Ä… butelkÄ™.

Jak juŠ¼ sprawdziŠ‚eŠ›, Kordoba nie jest drogim miastem. Wszystko zaleŠ¼y od Š¼ycia, które bÄ™dziesz  prowadzić podczas swego pobytu na Erasmusie, ale zalecamy Ci zaplanowanie miesiÄ…ca, obliczenie staŠ‚ych wydatków i trzymanie tych pieniÄ™dzy w szufladzie tak jak gdyby nie istniaŠ‚y, wiÄ™c nie bÄ™dÄ… CiÄ™ kusić abyŠ› wydaŠ‚ wiÄ™cej. JeŠ›li dobrze tym pokierujesz, moŠ¼e siÄ™ zdarzyć, Š¼e bÄ™dÄ… miesiÄ…ce w których zostanie Ci maŠ‚a iloŠ›Ä‡ pieniÄ™dzy aby przechować je na podróŠ¼e.

related posts

add a comment