25 kwi

Jak dotrzeć na wydziaŠ‚

Campus Rabanales: Campus znajduje siÄ™ poza miastem, studenci dojeŠ¼dŠ¼ajÄ… pociÄ…giem lub autobusem.
rabanales-erasmus-kordoba
Facultad de Filosofía y Letras: jeŠ¼eli mieszkasz w Ciudad Jardin albo w centrum, najŠ‚atwiej bÄ™dzie dotrzeć na wydziaŠ‚ spacerem, poniewaŠ¼ znajduje siÄ™ on w samym sercu miasta. JeŠ¼eli dzieli CiÄ™ wiÄ™ksza odlegŠ‚oŠ›Ä‡ wybierz autobusy linii: 2,3,6,7,9 lub 12, w zaleŠ¼noŠ›ci od tego w której czÄ™Š›ci Cordoby siÄ™ znajdujesz.
filosofía-erasmus-kordoba
Facultad de Derecho: z Ciudad Jardin odjeŠ¼dŠ¼a autobus linii 7, natomiast z centrum najŠ‚atwiej
dostaniesz siÄ™ piechotÄ….
Campus de la Salud, Universidad Loyola y Ciencias de la Educación: Z Ciudad Jardin moŠ¼esz dotrzeć na wydziaŠ‚ piechotÄ… lub dojechać autobusem: 2 lub 5. Te same autobusy zabiorÄ… CiÄ™ równieŠ¼ z centrum Cordoby.
 derecho-erasmus-kordoba
JuŠ¼ wiesz, Š¼e bÄ™dziesz studiować na Uniwersytecie w Cordobie? JuŠ¼ wiesz gdzie dokŠ‚adnie znajduje siÄ™ Twój wydziaŠ‚? Skontaktuj siÄ™ z nami, a pomoŠ¼emy Ci znaleŠºÄ‡ mieszkanie w pobliŠ¼u!

related posts

add a comment