04 maj

Jak przeŠ¼yć swój pierwszy KordobaŠ„ski Maj?

JesteŠ›my w punkcie rozpoczÄ™cia naszego sŠ‚ynnego kordobaŠ„skiego maja. Jak juŠ¼ wiecie na pierwszy odstrzaŠ‚ idzie Degustacja wina Montilla-Moriles, pod koniec kwietnia, która jak co roku, bÄ™dzie znajdować siÄ™ na placu Rady, obok Plaza de Colón. NastÄ™pnie mamy los patios, las cruces i ostatnia ale nie mniej waŠ¼na la feria.

To bÄ™dzie ciÄ™Š¼kie póŠ‚torej miesiÄ…ca, ale mamy nadziejÄ™, Š¼e bÄ™dziecie wiedzieć jak go dobrze przeŠ¼yć, w koŠ„cu praktykujecie to od czasu, gdy przyjechaliŠ›cie do Kordoby… jeszcze z tymi wskazówkami nigdy nie bÄ™dziecie czuli siÄ™ Šºle.

PrzeŠ¼yj to z dobrÄ… ekipÄ…. Wybierz dobrych kumpli aby wyjŠ›Ä‡ na imprezÄ™, prawdziwych przyjacióŠ‚, którzy dbajÄ… o siebie nawzajem i wspierajÄ… CiÄ™ w Twoich zŠ‚ych momentach, bo na pewno je masz, bez wzglÄ™du na to jakim Erasmusem jesteŠ› i jak wiele miesiÄ™cy chodzisz na imprezy… kordobaŠ„ski maj jest bardzo ciÄ™Š¼ki :)

amigos-alojamiento-erasmus-cordoba

Odpoczywaj niewiele, ale staraj siÄ™ to zrobić dobrze. Nie jest tak, Š¼e radzimy Ci brak odpoczynku… ale wiemy, Š¼e to bÄ™dzie prawie niemoŠ¼liwe, wiÄ™c zaŠ‚óŠ¼my, Š¼e w tym miesiÄ…cu bÄ™dziesz miaŠ‚ wiele dni z rzÄ™du, w którym bÄ™dziesz spać najwiÄ™cej po okoŠ‚o 4 lub 5 godzin. NaszÄ… radÄ… jest abyŠ› to wykorzystaŠ‚. Nie moŠ¼na nie spać, wysil siÄ™ trochÄ™, zaŠ‚óŠ¼ piŠ¼amÄ™, zamknij przesŠ‚onÄ™ w dóŠ‚,  wycisz telefon i ciesz siÄ™ czasem odpoczynku. Nie bÄ™dzie zŠ‚ym, jeŠ›li przed snem napijesz siÄ™ trochÄ™ wody- Twoje ciaŠ‚o podziÄ™kuje Ci nastÄ™pnego dnia.

dormir-erasmus-cordoba

Zrób maŠ‚y planning (szczególnie dla cruces i patios) Istnieje wiele miejsc do odwiedzenia, a jeŠ›li chcesz Š¼yć autentycznym majem w Kordobie, powinieneŠ› odwiedzić im wiÄ™cej tym lepiej … nie oznacza to, Š¼e ”‹”‹musisz zobaczyć je wszystkie, ale przynajmniej powinieneŠ› zobaczyć patios i cruces w róŠ¼nych dzielnicach, aby maksymalnie wykorzystać Twego Erasmusa.

planning-alojamiento-erasmus-cordoba

Wachlarz bÄ™dzie Twoim najlepszym sprzymierzeŠ„cem. Jest pewne Š¼e na FeriÄ™ podarujÄ… Ci wiÄ™cej niŠ¼ jednÄ…, ulotkÄ™ oczywiŠ›cie … ale do tej daty juŠ¼ bÄ™dziesz miaŠ‚ okoŠ‚o 20… to wydaje siÄ™ być przesadzone, ale jesteŠ›cie Erasmusami, wiÄ™kszoŠ›Ä‡ jesteŠ›cie tutaj od wrzeŠ›nia i juŠ¼ wyobraŠ¼acie sobie upaŠ‚ jaki jest w Kordobie. Zatem podsumowujÄ…c sŠ‚oŠ„ce jest na ulicy kaŠ¼dego dnia i wiÄ™cej niŠ¼ 2000 turystów przemierza razem z TobÄ… wÄ…skie uliczki. MoŠ¼ecie kupić jeden w kaŠ¼dym sklepie, który nie jest zbyt drogi, poniewaŠ¼ z pewnoŠ›ciÄ… nastÄ…pi lepsze Š¼ycie po kordobaŠ„skim maju.

calor-alojamiento-erasmus-cordoba

UŠ¼yj wygodnej odzieŠ¼y i butów. JuŠ¼ wiecie, Š¼e Š›wiÄ™to te podczas tego miesiÄ…ca odbywa siÄ™ w róŠ¼nych obszarach w Kordobie, a jak powiedzieliŠ›my wczeŠ›niej abyŠ›cie spróbowali odwiedzić wszystko co moŠ¼liwe. Z tego powodu zaŠ‚óŠ¼cie wygodne ubranie i przede wszystkim wygodne buty…  Nie chcecie przeŠ¼yć poŠ‚owy imprez cierpiÄ…c przez wybranie nieodpowiednich butów, prawda?

comodidad-alojamiento-erasmus-cordoba

Ostatnia porada którÄ… Wam dajemy, jeszcze z ryzykiem rady od rodziców, pijcie z umiarem. MoŠ¼ecie cieszyć siÄ™ imprezÄ… przez caŠ‚y dzieŠ„ i nie skoŠ„czycie po poŠ‚udniu, kiedy jeszcze zostaje do wykorzystanie caŠ‚e popoŠ‚udnie i noc.

PodÄ…Š¼ajcie za naszymi radami a bÄ™dzie to jeden z najlepszych miesiÄ™cy, które przeŠ¼yliŠ›cie na Waszym Erasmusie w Kordobie. JesteŠ›my pewni, Š¼e wykorzystacie go ta dobrze, tak, Š¼e w nastÄ™pnym roku bÄ™dziecie szukać zakwaterowania w Kordobie aby nie stracić nawet jednego dnia.

related posts

add a comment