26 kwi

Lista przedmiotów UCO (do Learning Agreement)

Wydaje siÄ™, Š¼e Wasze uczelnie macierzyste juŠ¼ zakomunikowaŠ‚y Wam przyznanie stypendium i jesteŠ›cie w fazie wypeŠ‚niania Learning Agreement z przedmiotami na które bÄ™dziecie uczÄ™szczać na Waszym Erasmusie w Kordobie. Z tego powodu pomyŠ›leliŠ›my o stworzeniu tego postu, który bÄ™dzie Wam bardzo przydatny, poniewaŠ¼ zawiera linki do wszystkich planów przedmiotów z róŠ¼nych wydziaŠ‚ów i stopni UCO. Wszystko co musicie zrobić, to kliknąć na wydziaŠ‚, który Wam pasuje aby poŠ‚Ä…czyć siÄ™ bezpoŠ›rednio z sekcjÄ… UCO gdzie publikowane sÄ… plany z przedmiotami.

WYDZIAŠ NAUK HUMANISTYCZNYCH

WYDZIAŠ PRAWA I NAUK BIZNESOWYCH I EKONOMICZNYCH

WYDZIAŠ NAUK SPOŠECZNYCH 

WYDZIAŠ NAUK WETERYNARYJNYCH

SZKOŠA INŠ»YNIERII ROLNICZEJ I LEŠšNEJ

WYDZIAŠ MEDYCYNY I PIELĘGNIARSTWA

WYDZIAŠ NAUK ŠšCISŠYCH

WYDZIAŠ PEDAGOGICZNY

SZKOŠA NAUK INŠ»YNIERSKICH W KORDOBIE

SZKOŠA NAUK INŠ»YNIERSKICH W BELMEZ 

erasmus-kordoba

related posts

add a comment