11 maj

Los Patios de Córdoba, czyli eksplozja kolorów

Erasmusi, to dopiero poczÄ…tek! Pierwsze las Catas, potem las Cruces a teraz nadchodzi kolej na los Patios, prawdopodobnie najpiÄ™kniejszÄ… ze wszystkich imprez KordobaŠ„skiego Maja. Ulice Kordoby wypeŠ‚nione sÄ… kwiatami, doniczkami i wieloma kolorami.

patio-macetas-erasmus-cordoba

Ze wzglÄ™du na klimat Kordoby tradycyjnie domy ustawione sÄ… wokóŠ‚ dziedziŠ„ca, gdzie umieszcza siÄ™ bujnÄ… roŠ›linnoŠ›Ä‡, która ma na celu dodanie wiÄ™kszej Š›wieŠ¼oŠ›ci dla mieszkaŠ„. SÄ…siedzi otwierajÄ… te dziedziŠ„ce dla publicznoŠ›ci, równieŠ¼ biorÄ…c udziaŠ‚ w konkursie, dlatego dokŠ‚adajÄ… wszelkich staraŠ„ aby byŠ‚y piÄ™kne by wygrać nagrodÄ™, którÄ… od 1921 roku dajÄ… wŠ‚adze miasta dla najpiÄ™kniejszego dziedziŠ„ca z wszystkich uczestników. Od poczÄ…tku do poŠ‚owy maja moŠ¼ecie odwiedzić ponad 60 patios, które sÄ… wyeksponowane w obszarze starego miasta.

patios-flores-erasmus-cordoba

Najbardziej charakterystycznÄ… czÄ™Š›ciÄ… los Patios w Kordobie jest el Alcázar viejo, pomiÄ™dzy Alcazarem i parafiÄ… San Basilio i oczywiŠ›cie teren Mezquity, dzielnicy Š¼ydowskiej, dzielnicy Santa Marina, itp. Do wszystkich dziedziŠ„ców jest wstÄ™p wolny, choć majÄ… okreŠ›lone godziny otwarcia: od 11 do 14 i od 18 do 22, od poniedziaŠ‚ku do niedzieli. ChociaŠ¼ wejŠ›cie jest darmowe kaŠ¼dego dnia tygodnia ostrzegamy Was, Š¼e w weekendy bÄ™dzie znacznie trudniej je zobaczyć przez duŠ¼Ä… iloŠ›Ä‡ turystów i lokalnych mieszkaŠ„ców, którzy zdecydujÄ… siÄ™ pójŠ›Ä‡ zobaczyć patios.

patio-erasmus-cordoba

DziedziŠ„com wiÄ™kszych rozmiarów towarzyszÄ… oczywiŠ›cie bary, gdzie pije siÄ™ wino, piwo i je siÄ™ typowe tapas Kordoby (które w tym momencie swojego Erasmusa na pewno dobrze znacie), a takŠ¼e odbywajÄ… siÄ™ koncerty i taŠ„ce, zwŠ‚aszcza w rejonie San Basilio.

related posts

add a comment