24 kwi

Poruszanie siÄ™ po Cordobie

PIESZO: Cordoba to Š›redniej wielkoŠ›ci miasto, idealne dla studenta z Erasmusa. JeŠ¼eli mieszkasz w centrum albo w okolicy (np. w studenckiej dzielnicy “Ciudad Jardin”) nie potrzebujesz publicznego transportu- wszÄ™dzie moŠ¼esz dotrzeć spacerem.
AUTOBUSEM: Cordoba posiada 16 linii autobusowych, które umoŠ¼liwiajÄ… swobodne dotarcie do kaŠ¼dego punktu w mieŠ›cie. PojedyŠ„czy bilet kosztuje 1,20€, jednak istnieje równieŠ¼ moŠ¼liwoŠ›Ä‡ zakupu tzw. “bonobus”- studenckiego vouchera, dziÄ™ki któremu zaoszczÄ™dzisz na biletach komunikacji miejskiej. Idealne rozwiÄ…zanie dla studenta, który wybierze CordobÄ™, jako swój cel podczas Erasmusa!
POCIÄ„GIEM: niektórzy studenci bÄ™dÄ… odbywać swoje zajÄ™cia na Campusie Rabanales. NajproŠ›ciej dotrzeć w to miejsce pociÄ…giem, który odjeŠ¼dŠ¼a Š›rednio co 20 minut. PojedyŠ„czy bilet kosztuje 1,90€, jeŠ¼eli jednak bÄ™dziesz zmuszony dojeŠ¼dŠ¼ać na Rabanales codziennie, masz moŠ¼liwoŠ›Ä‡ zaoszczÄ™dzić duŠ¼Ä… sumÄ™, kupujÄ…c bilet miesiÄ™czny lub semestralny.

Więcej

related posts

Comments

add a comment