16 cze

Styl Š¼ycia w Kordobie

Jako Š¼e w ciÄ…gu roku wiÄ™kszoŠ›Ä‡ dni to dni piÄ™kne i sŠ‚oneczne, ludzie z poŠ‚udniowej Hiszpanii uwielbiajÄ… spÄ™dzać mnóstwo czasu poza domem. Studenci z Erasmusa bardzo szybko adoptujÄ… zwyczaj spotykania siÄ™ na jedno maŠ‚e piwo po pracy czy po zajÄ™ciach. Z Š‚atwoŠ›ciÄ… odnajdziesz mnóstwo barów, które peŠ‚niÄ… rolÄ™ miejsc spotkaŠ„ ze znajomymi. Dla osób spoza Hiszpanii nasz plan dnia czÄ™sto wydaje siÄ™ dziwny. Nie oczekuj, Š¼e bÄ™dzie on wyglÄ…daŠ‚ tak jak w innych krajach Europy. PomiÄ™dzy 14:00, a 17:00 po poŠ‚udniu praktycznie wszystkie miejsca- oprócz supermarketów- sÄ… zamkniÄ™te. Wracamy do Š¼ycia ok. 20:00-20:30. Lunch jemy miÄ™dzy 14:00, a 15:00, natomiast na kolacjÄ™ przychodzi pora ok. 21:30-22:30.
JeŠ›li ten tryb Š¼ycia brzmi kuszÄ…co i wŠ‚aŠ›nie tak chcesz spÄ™dzić swojego Erasmusa – nie wahaj siÄ™ i skontaktuj z Somos Erasmus! PomoŠ¼emy znaleŠºÄ‡ Ci idealne mieszkanie, w którym bÄ™dziesz miaŠ‚ moŠ¼liwoŠ›Ä‡ spotkania ze znajomymi i wypoczynku po fieŠ›cie.

related posts

add a comment