17 cze

Universidad Loyola Andalucía Cordoba

Universidad Loyola Andalucía: Jest to uniwersytet prywatny, nie podlegajÄ…cy pod UCO. CzÄ™Š›Ä‡ z wydziaŠ‚ów znajduje siÄ™ w Cordobie, a czÄ™Š›Ä‡ w Sevilli. Uniwersytet bardzo czÄ™sto goŠ›ci Erasmusów, a takŠ¼e innych miÄ™dzynarodowych studentów np. z Koreii PoŠ‚udniowej. Kierunki, które moŠ¼esz tu realizować: administracja i zarzÄ…dzanie, stosunki miÄ™dzynarodowe, prawo, komunikacja i psychologia.
Somos Erasmus pomoŠ¼e Ci znaleŠºÄ‡ mieszkanie na okres Twojego pobytu w Cordobie! JeŠ›li myŠ›lisz o przyjeŠºdzie na Uniwersytet Loyola nie trać czasu i skontaktuj siÄ™ z nami w celu znalezienia pokoju i wspóŠ‚lokatorów!

related posts

add a comment