28 kwi

UWAGA OSZUSTWO: Nie dawaj pieniÄ™dzy Š¼adnemu technikowi od gazu czy elektrycznoŠ›ci

TytuŠ‚ moŠ¼e wydawać siÄ™ niepokojÄ…cy lub być moŠ¼e trochÄ™ jak porada mamy, ale nie bez powodu. KaŠ¼dego roku na poczÄ…tku roku szkolnego wychodzÄ… na ulicÄ™ typowi oszuŠ›ci, którzy wykorzystujÄ… moment do wyciÄ…gniÄ™cia pieniÄ™dzy od jakiejkolwiek osoby, bardziej podatnej tym lepiej. Nie sÄ… to rzadkie przypadki, w których osoby starsze, uczniowie lub studenci Erasmusa sÄ… uwikŠ‚ani w oszustwa, które sÄ… doŠ›Ä‡ powszechne.

To poczÄ…tek roku szkolnego i profesjonalni oszuŠ›ci wiedzÄ…, Š¼e bÄ™dziecie tu trochÄ™ czasu dziÄ™ki stypendium Erasmusa w Kordobie i Š¼e wŠ‚aŠ›nie przybyliŠ›cie do miasta, jeszcze nie opanowujÄ…c dobrze jÄ™zyka ani instalacji w mieszkaniu. Tak wiÄ™c, tak bardzo opiekuŠ„czo jak to moŠ¼e brzmieć, niech nie przyjdzie Wam do gŠ‚owy otwierać drzwi ani dawać pieniÄ™dzy nikomu kogo nie znacie!

erasmus-kordoba

Zazwyczaj przychodzÄ… do mieszkania ubrani w polo lub koszulki którejŠ› firmy elektrycznej lub od gazu i proszÄ… abyŠ›cie pozwolili im wejŠ›Ä‡ aby sprawdzić instalacje. Na poczÄ…tku stwierdzajÄ…, Š¼e nie jesteŠ›cie wŠ‚aŠ›cicielami mieszania i ponadto jesteŠ›cie na Erasmusie w Kordobie, wiÄ™c jesteŠ›cie w tym mieŠ›cie tylko przez okres roku. Jak tylko „przejrzÄ…” (cudzysŠ‚ów dlatego, Š¼e oczywiŠ›cie nie sprawdzajÄ… niczego i najprawdopodobniej nie majÄ… pojÄ™cia o instalacji, którÄ… tak jak wspomnieli bÄ™dÄ… sprawdzać) instalacjÄ™ powiedzÄ… wam, Š¼e musieli zmienić czÄ™Š›Ä‡ lub po prostu trzeba zapŠ‚acić za serwis. NIGDY NIE DAWAJ IM PIENIĘDZY!

Idealnie by byŠ‚o, abyŠ›cie nawet nie otwierali drzwi.  Kiedy dzwoniÄ… dzwonkiem  i kontynuujÄ…, powiedzcie im wprost, Š¼e nie jesteŠ›cie upowaŠ¼nieni na wpuszczanie Š¼adnego technika, jako Š¼e wŠ‚aŠ›ciciel mieszkania przestrzegŠ‚ Was i przekaŠ¼ecie im jego kontakt. Udawajcie, Š¼e dzwonicie do niego i spytajcie o ich imiona i firmÄ™, którÄ… reprezentujÄ…. Powiedzcie im, Š¼e zadzwonicie do nich kiedy wŠ‚aŠ›ciciel Wam powie, Š¼e bÄ™dzie w mieszkaniu. To bardzo proste,  pewne Š¼e dziÄ™ki temu odejdÄ… i juŠ¼ nie wrócÄ… aby przeszkadzać.

JeŠ›li wiÄ™c jakkolwiek zostaliŠ›cie zmyleni i weszli do Waszego ”‹”‹domu aby zrobić domniemany przeglÄ…d, powtórzcie tÄ… metodÄ™ kiedy poproszÄ… Was o pieniÄ…dze. Powiedzcie im, Š¼e wynajmujecie i Š¼e nie pŠ‚acicie za takiego rodzaju rzeczy.  MoŠ¼ecie poprosić o nazwÄ™ i firmÄ™ dla której pracujÄ… i powiedzcie, Š¼e przekaŠ¼ecie im kontakt do wŠ‚aŠ›ciciela, który juŠ¼ do nich zadzwoni i zapŠ‚aci za to, co naleŠ¼y. Gotowe. Na pewno nie wrócÄ… z powrotem do mieszkania. SÄ… po prostu oszustami, nie sÄ… agresywni i nie powodujÄ… Š¼adnych szkód, ale lepiej jeŠ›li pieniÄ…dze z Waszego stypendium Erasmusa wykorzystacie na bardziej produktywne rzeczy takie jak poznanie Kordoby, wyjŠ›cia, podróŠ¼e, cieszenie siÄ™ pobytem :)

related posts

add a comment