10 maj

Wielki TydzieŠ„ czyli Semana Santa w Kordobie: ciekawostki i trasy

Jak juŠ¼ wiecie, Hiszpania wywodzi siÄ™ z tradycji katolickiej i z tego powodu Semana Santa, czyli Wielki TydzieŠ„ jest Š›wiÄ™tem wysoko cenionym w naszym kraju i oczywiŠ›cie w Kordobie. Obchodzi siÄ™ go w ostatni tydzieŠ„ Wielkiego Postu, w niektóre lata w marcu, a w innych w kwietniu. Podczas tego tygodnia, który rozpoczyna siÄ™ w NiedzielÄ™ PalmowÄ…, a koŠ„czy w NiedzielÄ™ WielkanocnÄ…, nasze ulice wypeŠ‚nione sÄ… procesjami (lub „pasos”, tak jak my je nazywamy), które dodajÄ… jeszcze wiÄ™cej piÄ™kna Kordobie, przechodzÄ…c wÄ…skimi uliczkami peŠ‚nymi Š¼ycia.

 

 

Czym jest procesja? Procesje sÄ… religijnym przemarszem z rzeŠºbami Maryi, Jezusa i innych Š›wiÄ™tych, które czasami przedstawiajÄ… sceny biblijne i towarzyszÄ… im zespoŠ‚y muzyczne. RzeŠºby te niesione sÄ… na ramionach tragarzy tzw. costaleros, którzy trenujÄ… miesiÄ…cami aby być fizycznie gotowymi na Wielki TydzieŠ„, jako dowód swego oddania. Nazarenos (nazwa ta wydaje siÄ™ być odzwierciedleniem miasta Nazaret) równieŠ¼ towarzyszÄ… procesjom i noszÄ… spiczaste kapelusze zwane capirotes. Powodem noszenia tych kapeluszy jest to, iŠ¼ podczas inkwizycji w Š›redniowieczu skazani przez KoŠ›cióŠ‚ Katolicki byli zmuszeni do noszenia tych kapeluszy, a dziŠ› wkŠ‚ada siÄ™ je na znak pokuty. Dodatkowo, ksztaŠ‚t capirote nawiÄ…zuje do zbliŠ¼enia pokutników do nieba. CzymŠ› bardzo charakterystycznym podczas Wielkiego Tygodnia w Kordobie i w caŠ‚ej Andaluzji sÄ… typowe sŠ‚odycze tego Š›wiÄ™ta, którymi sÄ… torrijas, roscos i pestiños. Torrijas sÄ… kromkami chleba namoczonymi w mleku i smaŠ¼one w oleju, które podaje siÄ™ z cukrem lub miodem i cynamonem, a takŠ¼e mogÄ… być nadziewane kremem. Roscos sÄ… czymŠ› podobnym do pÄ…czków ale z bardziej miÄ™kkiego ciasta, a pestiños sÄ… maŠ‚ymi porcjami masy z mÄ…ki i jajka smaŠ¼onego na oleju, do którego dodaje siÄ™ cukier i miód. MoŠ¼ecie zapytać o nie w kafeterii Roldán. Nie moŠ¼ecie zakoŠ„czyć swego Erasmusa w Kordobie bez ich spróbowania! JeŠ›li chcecie maksymalnie cieszyć siÄ™ Waszym Erasmusem w Kordobie, sprawdŠºcie Trasy procesji Wielkiego Tygodnia w Kordobie 2017 aby dowiedzieć siÄ™, jakie bÄ™dÄ… trasy i godziny procesji. Zalecamy Wam równieŠ¼ pobranie aplikacji Semana Santa Kordoba 2017 aby być na bieŠ¼Ä…co z ewentualnymi zmianami z ostatniej chwili i przewidywanego czasu przybycia procesji do punktu, w którym czekacie. Cieszcie siÄ™ Wielkim Tygodniem jak Erasmusi w Kordobie!

related posts

add a comment