24 kwi

ZakŠ‚adanie konta bankowego podczas Twego Erasmusa w Kordobie

PieniÄ…dze i co z nimi zrobić podczas Twego Erasmusa w Kordobie zawsze sÄ… zmartwieniem– otworzyć konto bankowe jak przyjadÄ™ do Kordoby czy pozostawić konto bankowe z mego kraju? Czy bÄ™dzie pobierana opŠ‚ata z hiszpaŠ„skich bankomatów gdy wypŠ‚acÄ™ pieniÄ…dze? Jak mogÄ™ wpŠ‚acać pieniÄ…dze w innym paŠ„stwie? Nie jest to Š‚atwa decyzja, jako, Š¼e otworzenie nowego konta jak i pozostanie przy swoim posiada swoje zalety i wady.

erasmus-kordoba

JeŠ›li zdecydujesz siÄ™ przy pozostaniu przy swoim koncie bankowym, najlepiej bÄ™dzie jeŠ›li znajdziesz bank w swoim kraju, który oferuje najlepsze moŠ¼liwe warunki podczas wypŠ‚acania pieniÄ™dzy w bankomatach innych paŠ„stw, poniewaŠ¼ w przeciwnym wypadku za kaŠ¼dym razem gdy bÄ™dziesz wypŠ‚acać pieniÄ…dze w Kordobie zostanie Ci pobrana prowizja, która zwykle jest doŠ›Ä‡ wysoka.

JeŠ›li z drugiej strony zdecydujesz siÄ™ otworzyć nowe konto gdy rozpoczniesz swego Erasmusa w Kordobie, takŠ¼e powinieneŠ› sprawdzić, czy Twój bank (z Twojego kraju) nie pobiera Ci pieniÄ™dzy za przelewy bankowe. W ten sposób bÄ™dziesz mógŠ‚ przelewać pieniÄ…dze z Twego stypendium na nowe konto automatycznie i bez dodatkowych kosztów.

Aby otworzyć nowe konto, powinieneŠ› rozwaŠ¼yć nastÄ™pujÄ…ce punkty:

erasmus-kordoba

  1. NaleŠ¼y odróŠ¼nić KartÄ™ DebetowÄ… od Karty Kredytowej. W tej ostatniej bank przechowa kredyt na Twoim koncie, dziÄ™ki czemu moŠ¼esz wypŠ‚acać pieniÄ…dze bez koniecznoŠ›ci spŠ‚acania go pod koniec miesiÄ…ca. Natomiast na Karcie Debetowej moŠ¼esz jedynie korzystać z pieniÄ™dzy które posiadasz.
  2. Ustawodawstwo hiszpaŠ„skie rozróŠ¼nia obcokrajowców i hiszpaŠ„skich rezydentów (do tej kategorii siÄ™ zaliczacie) i cudzoziemców niebÄ™dÄ…cych rezydentami. W Waszym przypadku musicie pokazać siÄ™ w banku z Waszym NIE (numer identyfikacyjny cudzoziemca), aby rozpocząć procedurÄ™.

3.      W ramach wspólnych ram prawnych, kaŠ¼dy bank posiada szereg wŠ‚asnych wymagaŠ„ aby utworzyć konto, choć zazwyczaj nie róŠ¼niÄ… siÄ™ od siebie znacznie: przelewajÄ… jakÄ…Š› kwotÄ™ pieniÄ™dzy, proszÄ… o zdjÄ™cie, odcisk palca itp. W Hiszpanii istniejÄ… banki elektroniczne, gdzie moŠ¼na zaŠ‚oŠ¼yć konto przez Internet, ale powinieneŠ› uwaŠ¼nie przyjrzeć siÄ™ warunkom konta, jako Š¼e prawdopodobnie moŠ¼e być pobierana opŠ‚ata za wypŠ‚acanie pieniÄ™dzy w bankach innych niŠ¼ Twój.

Konto z banku EVO  zawsze kiedy nie masz ukoŠ„czonych 30 lat, pozwala Ci na wypŠ‚acanie pieniÄ™dzy z jakiegokolwiek bankomatu na Š›wiecie bez prowizji i ciÄ…gŠ‚oŠ›ci (co pozwala rozwiÄ…zać umowÄ™ bez kary). JednakŠ¼e wybór jednej opcji bÄ…dŠº drugiej zaleŠ¼y tylko od Ciebie i od potrzeb jakie bÄ™dziesz miaŠ‚. ChcielibyŠ›my Wam doradzić abyŠ›cie nie zostali oszukani, na spojrzenie na drobne druki i znalezienie  konta bankowego, który najlepiej odpowiada Waszym potrzebom.

JeŠ›li wydaje ci siÄ™ to interesujÄ…ce, zobacz nasz post JakÄ… sieć komórkowÄ… wybrać na mój Erasmusowy rok w Kordobie?

related posts

add a comment