26 kwi

JakÄ… sieć komórkowÄ… wybrać na mój Erasmusowy rok w Kordobie?

JednÄ… z gŠ‚ównych komplikacji podczas rozpoczÄ™cia Waszego doŠ›wiadczenia na Erasmusie w Kordobie jest znalezienie sieci komórkowej, która najlepiej odpowiada Waszym potrzebom (jesteŠ›cie atakowani myŠ›lÄ… ile wiadomoŠ›ci na Whatsappie Wam przyjdzie jeŠ›li nie jesteŠ›cie podŠ‚Ä…czeni do WiFi). No cóŠ¼, koŠ„czÄ… siÄ™ zmartwienia, poniewaŠ¼ na Interasmundo Kordoba napisaliŠ›my tego posta aby porównać taryfy, które mogÄ… być dla nas najlepsze.

PierwszÄ… rzeczÄ…, która musi być Wam jasna jest to, czego szukacie w taryfie, chociaŠ¼ moŠ¼emy sobie wyobrazić, Š¼e chcecie coŠ› taniego, dziÄ™ki czemu moglibyŠ›cie przesyŠ‚ać zdjÄ™cia na Instagrama, Facebooka, itp., kontaktować siÄ™ z Waszymi kolegami z Erasmusa i wysŠ‚ać od czasu do czasu wiadomoŠ›Ä‡ do domu, prawda? Wszystkie sieci, które Wam oferujemy sÄ… zwolnione z ciÄ…gŠ‚oŠ›ci, to znaczy, Š¼e nie bÄ™dziecie mieli Š¼adnych jakichkolwiek zobowiÄ…zaŠ„, jeŠ›li bÄ™dziecie zmÄ™czeni telefonem i zadecydujecie, Š¼e podczas Waszego Erasmusa w Kordobie wolicie być odŠ‚Ä…czeni od Š›wiata lub po prostu przybliŠ¼a siÄ™ Wasza data zakoŠ„czenia pobytu wystarczy zrezygnować z telefonu i nie bÄ™dziecie mieli Š¼adnej kary.

erasmus-kordoba

SIMYO 

Ta firma daje moŠ¼liwoŠ›Ä‡ ustalenia taryfy na miarÄ™, w której moŠ¼ecie wybrać ilu minut chcecie rozmawiać lub ile megabajtów potrzebujecie. JeŠ›li raz przekroczycie zawarte minuty i megabajty, pobierane jest 6 centów za minutÄ™ plus wprowadzone jest 18.15 centów za kaŠ¼de poŠ‚Ä…czenie i 3.63 centów za kaŠ¼de MB, które zuŠ¼yjecie.

Ta firma jest szczera i jeŠ›li nie podoba Ci siÄ™ bycie zaleŠ¼nym od nie przekroczenia tego co zostaŠ‚o ustalone moŠ¼esz wybrać pŠ‚acenie tylko za to, co zuŠ¼yjesz, przez co pobiorÄ… Ci dokŠ‚adnie za to, co zuŠ¼ywasz, bÄ™dÄ…c w taryfie standardowej (poŠ‚Ä…czenia: 6 cent./min + 18.15 centów za nawiÄ…zanie poŠ‚Ä…czenia; Internet: 3.63 centów za zuŠ¼yte MB)

Obie moŠ¼liwoŠ›ci oferujÄ… Wam umowÄ™ i kartÄ™ prepaid. Ta ostatnia jest zwykle najwygodniejsza dla Erasmusów, na którÄ… bÄ™dziecie musieli wpŠ‚acić pieniÄ…dze (moŠ¼ecie to zrobić za poŠ›rednictwem wielu automatycznych bankomatów i w prawie wszystkich monopolach i kioskach) jak tylko zuŠ¼yjecie to, co jest uzgodnione w umowie.

HAPPY MOVIL 

Dedykowany dla wszystkich tych, którzy czujÄ… siÄ™ szczególnie nostalgicznie podczas swego roku na Erasmusie w Kordobie. Taryfy Smartplan 24h lub Habla mini 9 zaspokojÄ… potrzebÄ™ bycia w staŠ‚ym kontakcie z domem w przystÄ™pnej cenie. 

Z tÄ… firmÄ… bÄ™dziecie mogli rozmawiać i surfować w Internecie za doŠ›Ä‡ niskie ceny, zawierajÄ…c umowÄ™ tylko na dane (do surfowania) lub jedynie po to aby rozmawiać. Aby otrzymać WaszÄ… kartÄ™ musicie jedynie wejŠ›Ä‡ na ich stronÄ™ internetowÄ… i przejŠ›Ä‡ do sklepu. Aby doŠ‚adować telefon bÄ™dziecie mogli to zrobić za poŠ›rednictwem warunków, które zaŠ‚oŠ¼yli. MoŠ¼ecie je zobaczyć klikajÄ…c tutaj. 

LEBARA 

erasmus-kordoba

Z Lebara Twoja karta posiada wszystko, co chcesz w niej umieŠ›cić. DziÄ™ki jej bonusom bÄ™dziesz mógŠ‚ rozmawiać i surfować po Internecie co miesiÄ…c  zgodnie z Twoimi potrzebami, jeŠ›li w miesiÄ…cu nie moŠ¼esz zapŠ‚acić dodatkowo za 5GB do surfowania, albo wierzysz, Š¼e moŠ¼esz przeŠ¼yć z mniejszÄ… iloŠ›ciÄ… danych. Po prostu musisz doŠ‚adować inny bonus, bardzo Š‚atwo, poniewaŠ¼ ta firma funkcjonuje bez zobowiÄ…zania utrzymania ciÄ…gŠ‚oŠ›ci taryfy :)

Tak samo jak Happy Movil, Lebara myŠ›li o tych, którzy tak jak Wy zaczynajÄ… swojego Erasmusa w Kordobie i spÄ™dzÄ… trochÄ™ czasu z dala od domu. DziÄ™ki ofercie Bony Wszystko-w-jednym moŠ¼ecie kontaktować siÄ™ z rodzinÄ… i surfować po Internecie.

TUENTI MOVIL

MoŠ¼e to być jedna z ulubionych firm studentów i hiszpaŠ„skich nastolatków, poniewaŠ¼ ich oferty sÄ… doŠ›Ä‡ dobre. Faworytem wŠ›ród uŠ¼ytkowników jest 1GB i poŠ‚Ä…czenia za 0 cent./min. za jedynie 6 €, nie jest to takie zŠ‚e, prawda? JeŠ›li potrzebujecie wykorzystać wiÄ™cej, macie wiÄ™kszÄ… taryfÄ™ za 14 euro, z dostÄ™pnymi 4 GB, oczywiŠ›cie bez koniecznoŠ›ci utrzymania ciÄ…gŠ‚oŠ›ci i pobierania tylko za nawiÄ…zanie poŠ‚Ä…czenia. Te taryfy majÄ… coŠ›, co pokochacie: Nieograniczone poŠ‚Ä…czenia zarówno miÄ™dzynarodowe jak i krajowe!! Aby z nich skorzystać musicie uŠ¼yć aplikacji Tuenti i zadzwonić przez niÄ… bez koniecznoŠ›ci aby odbiorca posiadaŠ‚ tÄ™ samÄ… aplikacjÄ™.

YOIGO

Za 10€ miesiÄ™cznie bÄ™dziecie mieli 1GB z wysokÄ… prÄ™dkoŠ›ciÄ… do 4G, dodatkowo dostaniecie 20 minut darmowych poŠ‚Ä…czeŠ„ na krajowe telefony komórkowe aby skontaktować siÄ™ z Waszymi kolegami z wydziaŠ‚u aby zapytać, co byŠ‚o na zajÄ™ciach lub powiadomić kolegów z Erasmusa o imprezie- bÄ™dzie to dla Was bardzo pasować 😛 JednÄ… z rzeczy, które podobajÄ… nam siÄ™ najbardziej w tej firmie jest to, Š¼e kiedy wyczerpiÄ… siÄ™ Wasze dane, nie pobierajÄ… wiÄ™cej za zuŠ¼yte MB, tylko obniŠ¼Ä… Ci prÄ™dkoŠ›Ä‡ do maksymalnie 64 kbps, co nie dziaŠ‚a na surfowanie po Internecie, ale tak samo daje Ci do zrozumienia i co najwaŠ¼niejsze nie zuŠ¼ywa Twego salda bez Twej nieuwagi. JeŠ›li klikniesz na ten link bÄ™dziesz mógŠ‚ przeczytać ogólne warunki.

JesteŠ›my przekonani, Š¼e kaŠ¼da z tych taryf komórkowych bÄ™dzie dla Was dobra do komunikowania siÄ™ z Waszymi kolegami i jednoczeŠ›nie nie zaniedbacie caŠ‚kowicie rodziny, jako Š¼e juŠ¼ wiemy, Š¼e doŠ›wiadczeniem na Erasmusie siÄ™ Š¼yje tylko raz, ale z pewnoŠ›ciÄ… Wasi rodzice bÄ™dÄ… chcieli usŠ‚yszeć wiadomoŠ›ci od swoich dzieci jeŠ›li odlegŠ‚oŠ›Ä‡ nie ma Š¼adnego znaczenia.

erasmus-kordoba

Nie zapomnij sprawdzić naszych postów Aplikacje, które uŠ‚atwiÄ… Ci Š¼ycie na Erasmusie w Kordobie i 5 aplikacji do organizowania Twoich Erasmusowych wycieczek, aby wykorzystać Wasz okres jak najlepiej 😉

related posts

add a comment