21 kwi

Czy wynająć pokój przed przyjazdem do Kordoby?

Obecnie jest wiele sposobów znalezienia zakwaterowania na Twój Erasmusowy pobyt w Kordobie. DziÄ™ki sieciom spoŠ‚ecznoŠ›ciowym i stronom internetowym z ofertami mieszkaŠ„ moŠ¼liwe jest, Š¼e przed wyjazdem z Twojego kraju znalazŠ‚eŠ› juŠ¼ lokatorów do wspólnego dzielenia mieszkania i widziaŠ‚eŠ›  wiÄ™cej niŠ¼ 20 pokoi do wynajÄ™cia. Normalnym jest, Š¼e masz wÄ…tpliwoŠ›ci: czy czekać do przyjazdu aby wynająć pokój, a moŠ¼e lepiej zarezerwować go online?

Nie ma nikogo, kto moŠ¼e rozwiać te wÄ…tpliwoŠ›ci lepiej niŠ¼ Ty sam, a moŠ¼e Twoi rodzice, którzy mimo wszystko sÄ… tymi, którzy zawsze podejmujÄ… ostatecznÄ… decyzjÄ™ :). MoŠ¼emy zrównowaŠ¼yć trochÄ™ ten balans, choć prawdÄ… jest, Š¼e preferujemy pro-rezerwacje online, nie tylko dlatego, Š¼e jest to bardziej komfortowe, ale takŠ¼e pozwala to uniknąć pewnych rodzajów sytuacji, które nie sÄ… zbyt komfortowe w pierwszych dniach Twojego Erasmusa w Kordobie.

 

Zakwaterowanie na pierwsze dni.    erasmus-kordoba

Kordoba jest miastem z wieloma hostelami i hotelami, które bÄ™dÄ… sŠ‚uŠ¼yć Ci jako schronienie podczas Twoich pierwszych dni jako Erasmus, ale myŠ›lÄ…c trochÄ™ ekonomicznie, nie jest to najlepsza opcja. Musisz zapŠ‚acić za kaŠ¼dy dzieŠ„ pobytu w hostelu lub hotelu, a jeŠ›li nie znajdziesz szybko mieszkania i znajdziesz to, czego szukasz w poŠ‚owie miesiÄ…ca, normalne jest, Š¼e musisz zapŠ‚acić za caŠ‚y miesiÄ…c, a dodatkowo za rachunek za Twój pobyt w ciÄ…gu pierwszych kilku tygodni.

 

Nie znajdujesz pokoju, którego szukasz.

WiÄ™kszoŠ›Ä‡ studentów, którzy jadÄ… na Erasmusa do Kordoby, rezerwujÄ… pokój na kilka miesiÄ™cy przed rozpoczÄ™ciem pobytu w mieŠ›cie i od kilku lat moŠ¼na zauwaŠ¼yć tendencjÄ™, Š¼e za kaŠ¼dym razem rezerwujÄ… swój pokój z duŠ¼ym wyprzedzeniem. Oznacza to, Š¼e troszczÄ… siÄ™ o uzyskanie tego, czego dokŠ‚adnie chcÄ…: pokoju blisko swojego wydziaŠ‚u, w pobliŠ¼u nocnych klubów, w mieszkaniu z Erasmusami, którzy nie sÄ… tej samej narodowoŠ›ci co Ty, itp. JeŠ›li planujesz przyjechać do Kordoby i znaleŠºÄ‡ pokój na miejscu, istniejÄ… szanse, Š¼e powinieneŠ› raczej obniŠ¼yć swoje oczekiwania i na pewno usunąć z listy kilka rzeczy, które byŠ‚y dla Ciebie niezbÄ™dne. Nie dlatego, Š¼e znajdziesz pokój w katastrofalnym stanie, ale niewÄ…tpliwie bÄ™dziesz miaŠ‚ mniej moŠ¼liwoŠ›ci.

erasmus-kordoba

Stres podczas pierwszych dni pobytu

Stres jest niemal nieunikniony w pierwszych dniach pobytu. Jest to normalne przyjeŠ¼dŠ¼ajÄ…c do caŠ‚kiem innego kraju z innym jÄ™zykiem niŠ¼ Twój ojczysty, innÄ… kulturÄ…, i co wiÄ™cej przyjeŠ¼dzajÄ…c bez dobrej wiedzy gdzie mieszkasz,  z kim, ani w jakiej dzielnicy Kordoby… podczas gdy inni Erasmusi których poznaŠ‚eŠ› majÄ… juŠ¼ wszystkie swoje rzeczy poukŠ‚adane w szafkach i zaczynajÄ… organizować  pierwsze imprezy w swoich mieszkaniach, jednak za bardzo Ci to nie pomoŠ¼e.  Upewnij siÄ™, Š¼e kiedy przyjedziesz na Erasmusa do Kordoby masz miejsce, w którym zakwaterujesz siÄ™ ze swoimi lokatorami z którymi miaŠ‚eŠ› juŠ¼ kontakt dziÄ™ki Facebookowi. Na pewno obniŠ¼y to pewny poziom stresu spowodowany takimi rodzajami zmian. Ponadto unikniesz zamartwiania siÄ™ Twoich rodziców i staŠ‚ych telefonów z pytaniem, czy znalazŠ‚eŠ› juŠ¼ pokój czy nie;)

Rezerwacja online Twojego pokoju w Kordobie

pozwoli uniknąć takich sytuacji i daje Ci komfort wiedzÄ…c, Š¼e gdy postawisz swój pierwszy krok w Kordobie masz juŠ¼ miejsce, w którym sobie odpoczniesz. Być moŠ¼e jedynÄ… rzeczÄ…, która Ci siÄ™ nie spodoba jest niemoŠ¼liwoŠ›Ä‡ obejrzenia pokoju osobiŠ›cie, ale dziÄ™ki stronie internetowej moŠ¼esz dokŠ‚adnie zobaczyć, jak wyglÄ…da pokój lub caŠ‚e mieszkanie. DziÄ™ki grupom Erasmusowym utworzonym na Facebooku moŠ¼esz zapytać poprzednich lokatorów, którzy znaleŠºli mieszkanie na pobyt w mieŠ›cie, a nawet spojrzeć na opinie poprzednich klientów.

 Aby zarezerwować pokój z Interasmundo jedyne co musisz zrobić to zobaczyć pokoje, które mamy do dyspozycji, wybierajÄ…c dzielnicÄ™ Kordoby, która Ci najlepiej odpowiada i dokonać rezerwacji za poŠ›rednictwem naszej strony internetowej przez PayPal lub przelewem bankowym, jako depozyt w takiej samej wysokoŠ›ci co cena pokoju. I to wszystko! Pokój bÄ™dzie juŠ¼ Twój. W ten sposób kiedy tu przyjedziesz, moŠ¼esz skupić siÄ™ bezpoŠ›rednio na cieszeniu siÄ™ Twoim erasmusowym doŠ›wiadczeniem.

JeŠ›li po przeczytaniu tego artykuŠ‚u nadal chcesz wynająć pokój po przyjeŠºdzie do Kordoby, nie wahaj siÄ™ z nami skontaktować, chÄ™tnie pokaŠ¼emy Ci pokój, który najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i spróbujemy zrobić to najefektywniej jak to jest moŠ¼liwe abyŠ› mógŠ‚ czuć siÄ™ jak w domu jak najszybciej :)

erasmus-kordoba

related posts

add a comment